Hải Phòng: Đứng thứ 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn FDI

.
Hải Phòng: Đứng thứ 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn FDI
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vinh danh và trao hoa tặng lãnh đạo các tỉnh, thành thu hút nhiều vốn FDI nhất Việt Nam. Ảnh: KT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho biết: Từ đầu năm 2018 đến ngày 26/3/2018, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố Hải Phòng đạt 919,09 triệu USD, gấp 4,34 lần so với cùng kỳ năm 2017, đạt 76,59% kế hoạch thu hút FDI năm 2018 của thành phố. Trong đó, cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng số vốn cấp là 52,94 triệu USD.

Trong khu công nghiệp, khu kinh tế có 08 dự án, vốn đầu tư 48,07 triệu USD. Ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 13 dự án, vốn đầu tư 4,87 triệu USD. 

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 12 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 866,15 triệu USD, bao gồm trong khu công nghiệp, khu kinh tế: 08 dự án, vốn đầu tư 776,88 triệu USD.

Ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 4 dự án, vốn đầu tư là 89,27 triệu USD. Tính đến ngày 26/3/2018, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 538 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 15,44 tỷ USD.

Thành phố Hải Phòng là 1 trong 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn, dự án FDI lớn nhất Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào thành phố Hải Phòng đã tham gia đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong 30 năm qua; những nhà đầu tư nước ngoài đã tin tưởng đầu tư tại Việt Nam, đã chung sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hiện đại. 

Kim Thành

Nguồn: thanhtra.com.vn