Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn: Tìm chủ hàng cho 91 container

.
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn: Tìm chủ hàng cho 91 container
Thông báo số 594/TB-TCT về việc tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái. Ảnh: TQ

Tính đến ngày 28/3/2018 có tổng cộng 91 container hàng đang tồn đọng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái đã quá thời hạn 90 ngày mà chưa làm thủ tục hải quan.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo chủ hàng đến làm thủ tục hải quan. Thời hạn đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để nhận hàng là 15 ngày.

Tính đến ngày 28/3/2018 có tổng cộng 91 container hàng đang tồn đọng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái đã quá thời hạn 90 ngày mà chưa làm thủ tục hải quan. Ảnh: TQ

“Nếu quá thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông 203/2014/TT-BTC”.

TQ

 

Nguồn: thanhtra.com.vn