ABBank thay tổng giám đốc

Hội đồng quản trị ABBank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Cù Anh Tuấn từ ngày 12/1 vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó tổng giám đốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc thay ông Tuấn.

polyad

Ông Nguyễn Mạnh Quân sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn thay Tổng giám đốc Cù Anh Tuấn.

"Ông Nguyễn Mạnh Quân đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngân hàng và kế thừa được những thành tựu đạt được trong những năm qua", ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank đánh giá và cho biết ngân hàng đang thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, định hướng tới năm 2020 và những năm tiếp theo do Hội đồng quản trị thông qua.

Ông Quân có hơn 22 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và hoạt động tín dụng, từng nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng VID Public Bank, CitiBank, HSBC, Seabank, HDBank, MDBank...

Từ tháng 6/2015, ông Quân đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc ABBank, phụ trách lĩnh vực quản lý tín dụng; pháp chế - tuân thủ; quản lý rủi ro.

Ông Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 1973, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology-AIT); Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội); Cử nhân kế toán tài chính (Đại học Thương mại Hà Nội).

Huệ Chi

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net