Agribank báo lãi hơn 5.000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được công bố tại hội nghị tổng kết mới đây.

Theo đó, đến hết năm 2017, tổng tài sản của nhà băng này chính thức vượt một triệu tỷ đồng khi đạt 1,2 triệu tỷ đồng. Huy động vốn đạt 1,1 triệu tỷ, dư nợ cho vay đạt gần 900.000 tỷ đồng.

Với mức tăng trưởng tín dụng 17,6% so với năm 2016, Agribank báo lãi trước thuế 5.018 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo ngân hàng, đây là mức lợi nhuận "cao nhất từ trước tới nay".

Theo Agribank, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo công bố của nhà băng này là 1,54%. 

Thanh Thanh Lan

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net