Xếp hàng chờ mua đồ ăn nhanh McDonald"s tại Hà Nội

Người Hà Nội chen nhau xếp hàng trước cửa hàng ăn nhanh Mc Donald
 
 
Người Hà Nội chen nhau xếp hàng trước cửa hàng ăn nhanh Mc Donald"s

Huy Mạnh - Nguyễn Hà

Huy Mạnh

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net