Giá trị giao dịch danh nghĩa trên TTCK phái sinh đạt 96.297 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng tốt, khối lượng giao dịch tháng sau cao hơn tháng trước.

Trong hơn 4 tháng với 101 phiên giao dịch, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường đạt 1.106.353 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt hơn 96.297 tỷ đồng.

Bình quân, khối lượng giao dịch đạt 10.954 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 953,4 tỷ đồng/phiên. Nếu như trong tháng 8, khối lượng giao dịch trung bình chỉ đạt 3.653 hợp đồng/phiên thì đến tháng 12 tăng gấp 4,7 lần, đạt 17.029 hợp đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 12/12/2017 có khối lượng giao dịch cao nhất, đạt 27.994 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch hơn 2.508,5 tỷ đồng.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường cũng tăng mạnh theo các tháng. Đến cuối phiên giao dịch ngày 29/12/2017, tổng khối lượng OI toàn thị trường đạt 8.077 hợp đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cuối tháng 8.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 169 tài khoản mới. Đến ngày 29/12/2017, đã có 17.116 tài khoản giao dịch phái sinh được mở. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,68%), nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 2,21%, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 1,97% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,11% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Từ tháng 11/2017, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu giao dịch phái sinh nhiều hơn. 

Trí Dũng
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn