Sun Life – Bạn đồng hành thanh toán trực tuyến qua ứng dụng Timo

(ĐTCK) Sun Life Việt Nam vừa đưa ra thị trường sản phẩm bảo hiểm “Sun – Bạn Đồng Hành”, để cùng đồng hành bảo vệ Khách hàng 24/7 trên toàn cầu trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Trường hợp người được bảo hiểm chẳng may tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi người được bảo hiểm đang điều khiển xe gắn máy hoặc được chở bằng xe gắn máy, quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ bằng 200% số tiền bảo hiểm.

Trường hợp người được bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi người được bảo hiểm đang điều khiển xe gắn máy hoặc được chở bằng xe gắn máy, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn sẽ bằng 200% số tiền bảo hiểm.

Khi Người được bảo hiểm cần nằm viện điều trị nội trú do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện với 0,1% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện. Nếu môt đợt nằm viện liên tục kéo dài từ lúc hợp đồng còn hiệu lực đến sau ngày hợp đồng chấm dứt, khách hàng vẫn sẽ được nhận khoản hỗ trợ viện phí cho cả những ngày nằm viện liền tiếp theo sau ngày hợp đồng chấm dứt. Tổng số Ngày nằm viện được hưởng quyền lợi hỗ trợ viện phí do Tai nạn tối đa là 120 ngày.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự:

Với trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong, kể cả khi không do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự là 10% Số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất.

N.Lan
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn