HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ cân bằng đầu tư Bản Việt

.

Quỹ cân bằng đầu tư Bản Việt thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn