HAI: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông dược HAI như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn