SII: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Nước Sài Gòn - Cần Thơ như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn