Giới “đại gia” ở Trung Đông sở hữu nhiều nhà nhất thế giới

.
Nguồn: dothidiaoc.com