Ước tính có thêm 230 tòa nhà chọc trời trên thế giới trong năm 2018

.
Nguồn: dothidiaoc.com