Vinamed: Cổ đông lớn phủ quyết lên sàn  1

Vinamed: Cổ đông lớn phủ quyết lên sàn 1

(ĐTCK) Ba phiếu biểu quyết đại diện cho hơn 79% cổ phần đã phủ quyết việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Vinamed trên sàn UPCoM trong năm 2018. Nhóm cổ đông nhỏ đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả này.

VGT: Lãi hợp nhất quý IV/2017 giảm gần 16%

VGT: Lãi hợp nhất quý IV/2017 giảm gần 16%

(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 mà Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) vừa công bố, VGT đạt hơn 4.455,5 tỷ đồng doanh thu và 121,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này giảm 15,9% so với cùng kỳ 2016.

AAA dự kiến tăng doanh thu 2018 lên 6.000 tỷ đồng

AAA dự kiến tăng doanh thu 2018 lên 6.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát (AAA) diễn ra ngày 8/2/2018 đã thông qua kế hoạch kinh doanh cao năm nay với chỉ tiêu doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 330 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt từ 15-20%.