“Bà đỡ” của hàng nội

“Bà đỡ” của hàng nội

TP HCM luôn là đầu tàu trong hoạt động bình ổn thị trường, tiên phong gắn kết doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền.

Bức tranh dầu mỏ sáng khắp mọi nơi

Bức tranh dầu mỏ sáng khắp mọi nơi

Những yếu tố khác, như các vấn đề chính trị ở Nigeria và tình hình sản xuất của Venezuela, càng cho thấy tương lai giá dầu sẽ còn sán lạn hơn nữa.