“Đo” áp lực lãi suất bằng thanh khoản

“Đo” áp lực lãi suất bằng thanh khoản

Vân Linh | Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng 210.000 tỷ đồng ra thị trường trong 6 tháng đầu năm. Nhờ đó, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tương đối dồi dào, phần...