Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

Tháng 8/2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu vào vị trí Thống đốc với tỷ lệ tín nhiệm cao 81,58%. Khi đó, đi kèm với những lời khen ồn ào về tân Thống đốc trẻ nhất lịch sử...

Chuyện phiếm về Tết

Chuyện phiếm về Tết

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều nước trên thế giới có những kỳ nghỉ lễ dài để mọi người được sống chậm lại trong vui vẻ, hạnh phúc, đoàn viên.